Převody výpočty.cz

Menu

UŽITEČNÉ BMI
=

BMI označuje index tělesné hmotnosti a slouží k indikaci podváhy, nadváhy, normální hmotnosti. Jedná se hlavně o statistický výpočet, který u dospělých nezohledňuje věk, pohlaví ani poměr podkožního tuku a svalové hmoty. BMI se počítá odlišně pro děti a dospělé.

Tabulka BMI pro dospělé:

kategorie BMI
těžká podvýživa <16,5
podváha 16.5 - 18,5
ideální váha 18.5 - 25
nadváha 25 - 30
mírná obezita 30 - 35
střední obezita 35 - 40
morbidní obezita >40

Pro děti a mláděž taková univerzální tabulka neexistuje, místo toho je možné z tabulek (nebo grafů) zjistit ideální, nízké a vysoké BMI podle věku a pohlaví. Přesně tak pracuje i náš výpočet.

I když je BMI nejčastějším ukazatelem, používají se i jiné výpočty, které více zohledňují individuální charakteristické znaky jedince. K celkovému posouzení tělesného stavu se navíc počítá i množství tuku, svalové hmoty, množství kostní hmoty atd.

Tento kalkulátor vypočítá BMI na základě hmotnosti a výšky. Protože výpočet pracuje odlišně pro dospělé a různě staré děti a mládež do dvaceti let, je k výpočtu nutné zadat i věk a pohlaví. U dětí můžete zadávat věk i v desetinném čísle (např. 2,75 roku).