Převody výpočty.cz

Menu

FINANCE Kč/GJ KČ ZA GIGAJOULE

=

Tabulka pro převod Kč/GJ [Kč za gigajoule]:

1 Kč/GJ = 1 x 10-9 Kč/J
1 Kč/GJ = 1 x 10-6 Kč/kJ
1 Kč/GJ = 0.001 Kč/MJ
1 Kč/GJ = 1,05505 x 10-6 Kč/BTU
1 Kč/GJ = 4,184 x 10-9 Kč/cal
1 Kč/GJ = 4,184 x 10-6 Kč/kcal
1 Kč/GJ = 1,60219 x 10-28 Kč/eV
1 Kč/GJ = 3,6 x 10-6 Kč/Wh
1 Kč/GJ = 0.0036 Kč/kWh
1 Kč/GJ = 3.6 Kč/MWh