Převody výpočty.cz

Menu

FINANCE Kč/kJ KČ ZA KILOJOULE

=

Tabulka pro převod Kč/kJ [Kč za kilojoule]:

1 Kč/kJ = 0.001 Kč/J
1 Kč/kJ = 1000 Kč/MJ
1 Kč/kJ = 1000000 Kč/GJ
1 Kč/kJ = 1.05505585 Kč/BTU
1 Kč/kJ = 0.004184 Kč/cal
1 Kč/kJ = 4.184 Kč/kcal
1 Kč/kJ = 1,60219 x 10-22 Kč/eV
1 Kč/kJ = 3.6 Kč/Wh
1 Kč/kJ = 3600 Kč/kWh
1 Kč/kJ = 3600000 Kč/MWh