Převody výpočty.cz

Menu

FINANCE Kč/MJ KČ ZA MEGAJOULE

=

Tabulka pro převod Kč/MJ [Kč za megajoule]:

1 Kč/MJ = 1 x 10-6 Kč/J
1 Kč/MJ = 0.001 Kč/kJ
1 Kč/MJ = 1000 Kč/GJ
1 Kč/MJ = 0.00105505585 Kč/BTU
1 Kč/MJ = 4,184 x 10-6 Kč/cal
1 Kč/MJ = 0.004184 Kč/kcal
1 Kč/MJ = 1,60219 x 10-25 Kč/eV
1 Kč/MJ = 0.0036 Kč/Wh
1 Kč/MJ = 3.6 Kč/kWh
1 Kč/MJ = 3600 Kč/MWh