Převody výpočty.cz

Menu

UŽITEČNÉ IDEÁLNÍ VÁHA=Tento kalkulátor vypočte rozpětí ideální hmotnosti při zadané výšce podle BMI a ideální hmotnost pro dospělé podle Robinsonova a Devinova vzorce. Protože tento výpočet pracuje odlišně pro dospělé a různě staré děti a mládež do dvaceti let, je k výpočtu nutné zadat i věk a pohlaví. U dětí zadejte věk jako desetinné čísle (např. 2,75 roku).