Převody výpočty.cz

Menu

FYZIKA ms MILISEKUNDA

=

Tabulka pro převod ms [milisekunda]:

1 ms = 0.001 s
1 ms = 1,66666 x 10-5 min
1 ms = 2,77777 x 10-7 h
1 ms = 1,1574 x 10-8 d
1 ms = 1,65343 x 10-9 w
1 ms = 3,80257 x 10-10 m
1 ms = 3,17097 x 10-11 y
1 ms = 3,1688 x 10-13 století
1 ms = 3,1688 x 10-14 milenium