Převody výpočty.cz

Menu

FYZIKA ČAS

=

Veličina čas má značku t.

Základní jednotkou času je sekunda (s). 1 sekunda je doba trvání 9192631770 period záření, které přísluší přechodu mezi dvěma velmi jemnými hladinami základního stavu atomu cesia 133.

Dílčí jednotkou času je milisekunda (ms, 1ms=0,001s). Násobné jednotky času jsou minuta (min, 1min=60s), hodina (h, 1h=60min=3600s), den (d, 1d=24h=1440min=86400s), rok (y, 1a=365d 5h 48min 45,71s).

Čas měříme hodinami různého druhu. Základem každého hodinového stroje je pravidelně se opakující periodický děj, který zajišťuje rovnoměrnost chodu hodin. Tímto zařízením je kyvadlo, nepokoj nebo krystal.

Na Internetu se o přesný čas starají časové servery, tedy počítače, na kterých pracuje program schopný přesný čas zjišťovat, udržovat a samozřejmě také předávat do Vašeho počítače, pokud si o něj přes Internet řekne. Pro předávání času se po Internetu používá protokol (speciálně navržený jazyk) s označením NTP (Network Time Protocol). Ten je navržen tak, aby vyrovnával časové ztráty, ke kterým může při přenosu dojít.