Převody výpočty.cz

Menu

POČÍTAČE kB KILOBYTE

=

Tabulka pro převod kB [kilobyte]:

1 kB = 8192 b
1 kB = 8 kb
1 kB = 0.0078125 Mb
1 kB = 7,62939 x 10-6 Gb
1 kB = 7,45058 x 10-9 Tb
1 kB = 1024 B
1 kB = 0.0009765625 MB
1 kB = 9,53674 x 10-7 GB
1 kB = 9,31322 x 10-10 TB