Převody výpočty.cz

Menu

POČÍTAČE MNOŽSTVÍ DAT

=

Základní jednotkou informace je bit (b), ten může nabývat hodnoty 0 nebo 1 (tedy dva stavy, z tohoto důvodu se v oblasti informatiky používá hlavně dvojková soustava). Vedlejšími jednotkami jsou pak kilobit (kb), megabit (Mb) a gigabit (Gb). Z důvodu využití dvojkové soustavy zde obecně neplatí pravidlo, že předpona kilo znamená tisícinásobek základní jednotky. Zde je 1kb=1024b a 1Mb=1048576b (1Mb=1024kb=1024x1024b), atd. Teprve od roku 1998 existují dvě možnosti převodu, kdy kilo může znamenat 1000 i 1024, zavedlo se i odlišné označení, které se ale zatím moc nepoužívá. Obecně se tedy dál považuje kilo za 1024.

Další důležitou jednotkou informace je byte (B, [čtěte bajt], občas se používá označení slabika). Platí, že 1B=8b (tedy jeden byte je roven osmi bitům). Protože každý z bitů může nabývat hodnot 0,1, je do jednoho byte možné uložit kombinace osmi jedniček nebo nul, ty pak představují číslo uložené ve dvojkové soustavě (např. 00000001=1, 00001000=8 atd). Do jednoho byte je tedy možné uložit číslo v rozsahu 0..255 (00000000...11111111). Podobně jako u bitů, i zde se používají předpony kilo, mega, giga, atd., a i zde platí, že 1kB=1024B atd.

Pro ukládání dat používáme datová média, která mají přibližně tuto kapacitu:

CD700MB
Flash-disk4GB-1TB
DVD5GB
Blu-ray50GB