Převody výpočty.cz

Menu

FYZIKA erg/s ERG ZA SEKUNDU

=

Tabulka pro převod erg/s [erg za sekundu]:

1 erg/s = 0.0001 mW
1 erg/s = 1 x 10-7 W
1 erg/s = 1 x 10-10 kW
1 erg/s = 1 x 10-13 MW
1 erg/s = 1 x 10-16 GW
1 erg/s = 1,35962 x 10-10 k
1 erg/s = 1,34102 x 10-10 hp
1 erg/s = 1,34048 x 10-10 hp el