Převody výpočty.cz

Menu

FYZIKA VÝKON

=

Fyzikální veličina výkon má značku P, je určena podílem práce a času P=A/t, výkon je skalární veličina.

Základní jednotkou výkonu je watt (W, 1W=1VA). Zařízení má výkon 1 wattu, vykoná-li práci 1 joulu za 1 sekundu.

Větší užívanou jednotkou je kilowatt (kW, 1kW=1000W).

Ze starších jednotek se užívá metrická koňská síla (k, český kůň, 1k=735,4988W). Další užívaná jednotka je mechanická koňská síla (hp - horse power, 1hp=745,7W) je přiblišně rovna jednotce kůň a elektrická koňská síla (hp electric=746W).