Převody výpočty.cz

Menu

FYZIKA OBJEM

=

Fyzikální veličina objem má značku V.

Základní jednotkou objemu je krychlový metr (m³). Krychlový metr je objem krychle o hraně 1 metru.

Z dílčích a násobných jednotek objemu jsou užívány milimetr krychlový (mm³, 1mm³=0,000 000 001m³), centimetr krychlový (cm³, 1cm³=0,000 001m³), decimetr krychlový (dm³, 1dm³=0,001m³), platí 1m³=1000dm³=1 000 000mm³

Vedlejší užívanou jednotkou je litr (l), v praxi se užívá pro měření objemů kapalin a sypkých látek, platí 1l=1dm³. Z litru jsou odvozeny jednotky mililitr (ml, 1ml=0,001l=0,000 001m³), centilitr (cl, 1cl=0,01l=0,000 01m³), decilitr (dl, 1dl=0,1l=0,000 1m³), hektolitr (hl, 1hl=100l=0,1m³). Platí 1l=10dl=100cl=1000ml a 1cm³=1ml.

Objem měříme pomocí odměrných nádob: odměrných válců, odměrek, pipet a byret.