Převody výpočty.cz

Menu

FYZIKA HUSTOTA

=

Fyzikální veličina hustota má značku ρ, je definována jako podíl hmotnosti a objemu ρ=m/V.

Základní jednotkou hustoty je kilogram na metr krychlový (kg/m³).

Z dílčích a násobných jednotek jsou používány gram na centimetr krychlový (g/cm³, 1g/cm³=1000kg/m³), kilogram na decimetr krychlový (kg/dm³, 1kg/dm³=1000kg/m³), tuna na metr krychlový (t/m³, 1t/m³=1000kg/m³).

Hustotu stanovíme tak, že určíme hmotnost a objem daného tělěsa, výpočtem pak stanovíme ρ. Jestliže je tělěso nestejnorodé, určuje podíl hmotnosti a objemu průměrnou hustotu (určuje se například u ponorky).