Převody výpočty.cz

Menu

FYZIKA TEPLOTA

=

Fyzikální veličinu teplota značíme t. Teplota charakterizuje tepelný stav tělesa, je mírou kinetické energie neuspořádaně se pohybujících částic hmoty.

Základní jednotkou teploty je kelvin (K).

Pro vyjadřování Celsiovy teploty používáme stupeň Celsia (°C), teplotní rozdíl 1K je roven 1°C. Teplota tajícího ledu za normálního tlaku se ozačuje 0°C a nazývá se bod mrazu. Teplota varu vody za normálního tlaku se označuje 100°C a nazývá se bod varu. Teploty nižší než 0°C označujeme znaménkem minus. Převážně v USA se používá stupeň Fahrenheita (°F). Tato jednotka je pojmenována po německém fyzikovi Gabrielu Fahrenheitovi, 0°F je nejnižší teplota, které se podařilo tomuto fyzikovi chemickou reakcí dosáhnout, 98°F je teplota lidského těla.

Teplotu měříme teploměry, ty pracují většinou na principu tepelné roztažnosti jednotlivých látek. Elektrické teploměry pracují nejčastěji na principu závislosti odporu vodiče na jeho teplotě (termistor).