Převody výpočty.cz

Menu

FYZIKA PLOŠNÝ OBSAH

=

Fyzikální veličina plošný obsah má značku S.

Základní jednotkou obsahu je čtvereční metr (m²), čtvereční metr je plošný obsah čtverce o straně 1 metru.

Z dílčích jednotek se používají, milimetr čtvereční (mm², 1mm²=0,000 001m²), centimetr čtvereční (cm², 1cm²=0,0001m²), decimetr čtvereční (dm², 1dm²=0,01m²), platí 1m²=100dm²=10 000cm²=1 000 000mm²

Násobnou jednotkou je hektar (ha, 1ha=10 000m²) a kilometr čtvereční (km², 1km²=100ha=1 000 000mm²).

Obsahy některých obrazců určíme výpočtem, u nepravidelných obrazců můžeme obsah určit přibližně pomocí čtverečkového papíru.