Převody výpočty.cz

Menu

FYZIKA PRÁCE (ENERGIE)

=

Nehledáte náhodou převody ceny energie?

Fyzikální veličina práce má značku A, je určena součinem síly a dráhy A=F.s, práce je skalární veličina.

Základní jednotkou práce je joule (J, čtěte džaul). Práci 1 joulu vykoná tělěso, které silou 1 newtonu posune jiné těleso po dráze 1 metru, jestliže dráha leží ve směru působící síly.

Často se pro práci užívají jednotky odvozené z výkonu P, pro práci platí A=P.t, nejužívanějšími jednotkami jsou wattsekunda (Ws, 1Ws=1J), kilowattthodina (kwh, 1kwh=3 600 000J).